Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ορίσατε,

Η HCIS (Human Capital International Solutions) είναι μια εταιρία που εξειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο ιστότοπος  παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών εργασίας, πληροφορίες καριέρας και την δυνατότητα να ανεβάσετε το βιογραφικό σας, προκειμένου μέσα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων πελατών να βρεθεί η καλύτερη επιλογή για εσάς, με βάση το βιογραφικό, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες σας.

Εισαγωγή

Με την είσοδο σας στον ιστότοπο αυτό συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου και τις προϋποθέσεις, έτσι όπως αναφέρονται εδώ ή στα επιμέρους άρθρα. Σε περίπτωση που αφού τους διαβάσετε διαφωνείτε, παρακαλώ ν’ αποχωρήσετε άμεσα.

Ο ισότοπός μας έχει την δυνατότητα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς καμία άλλη ενημέρωση, με δυνατότητα άμεσης ισχύς.

Ο επισκέπτης των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου www.hcis.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/καταναλωτών του.

Σε αυτή την  Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/καταναλωτών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού].

Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο επισκέπτης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του ιστότοπου των Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

1. Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη, από τον ιστότοπο www.hcis.gr ιδιοκτησίας της εταιρίας HCIS (Human Capital International Solutions), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

1.α.  Σχετική νομοθεσία

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ133/Α΄/28.6.2006)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/136/ΕΚ

ΝΟΜΟΣ 4070-2012 (ΦΕΚ 82/10.4.2012)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που εσείς ξεκινήσατε ή επιθυμείτε να έχουμε με τέτοια επικοινωνία. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο μας.

Με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον ιστότοπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

4. Πληροφορίες που μας παρέχετε κατόπιν δικού σας αιτήματος (υποψήφιος για εργασία) :

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για εύρεση μια θέσης εργασίας ή δημιουργείτε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • το ιστορικό προγενέστερης απασχόλησης και εκπαίδευσης
 • γλωσσικές ικανότητες
 • δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα
 • εθνικό αναγνωριστικό ή άλλο δημόσιο στοιχείο ταυτότητας
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού.
 • υπηκοότητα και άδεια εργασίας (εάν είστε αλλοδαπός)
 • πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που λαμβάνετε
 •  από την εργασίας σας
 • φορολογικές πληροφορίες
 • συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή από εκπαιδευτικούς
 •  πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και τα προσόντα σας για απασχόληση.

και  όπου απαιτείται από το νόμο και έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από εσάς:

 • αναπηρίες και πληροφορίες σχετικές με την υγεία
 • αποτελέσματα μετρήσεων χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, ποινικό μητρώο και άλλοι έλεγχοι.

Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητηθούν πληροφορίες  για άλλα άτομα, όπως πληροφορίες σχετικά με επαφές σας για επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

5. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας:

Πέραν της δυνατότητας υποβολής αιτήσεως για εύρεση θέσης εργασίας, ο ιστότοπος τηςHCIS (Human Capital International Solutions) σας παρέχει την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες ή επεξηγήσεις, αυτό γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουμε. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρέχεται είναι τα ακόλουθα :

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο
 • η  ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του επισκέπτη

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η επικοινωνία μας, με μοναδικό σκοπό την άμεση ανταπόκριση στα μηνύματα σας, την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου.

 Η ιστοσελίδα www.hcis.gr γνωστοποιεί με το παρόν πως ουδεμία άλλη χρήση γίνεται μέσω αυτών και δεσμεύεται για τη διαφύλαξη καθώς και την διαγραφή τους.

6. Πληροφορίες που μας παρέχετε κατόπιν δικού σας αιτήματος (υποψήφιοι εργοδότες) :

Ο ιστότοπος www.hcis.gr παρέχει την δυνατότητα πέραν των υποψηφίων εργαζομένων και σε επιχειρήσεις ή εργοδότες να απευθυνθούν άμεσα στην εταιρία για την ανεύρεση ανθρώπινου δυναμικού. Ουσιαστικά θέτοντας η ίδια η συνεργαζόμενη εταιρία ή ο εργοδότης τις προϋποθέσεις που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του, δύναται να επιλέξει μέσα από ένα πλήθος υποψήφιων εργαζόμενων που καλύπτουν τα γνωρίσματα αυτά.

Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας αυτής, η εταιρία μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι ουσιαστικά καθορίζονται από τους ίδιους τους χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους :

 • επαγγελματική εξειδίκευση που απαιτεί η θέση εργασίας για την οποία αναζητείται εργαζόμενος.
 • ο συμβατικός χρόνος εργασίας.
 • ημερομηνία έναρξης εργασίας.
 • τοποθεσία παροχής εργασίας.
 • αναλυτική περιγραφή αντικειμένου της θέσης εργασίας για την οποία καταχωρείτε η αγγελία.

7. Ποια προσωπικά  δεδομένα των υποψήφιων εργοδοτών συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Για την δημοσίευση της αγγελίας μια θέσης εργασίας που αναζητά κάτοχο, απαιτείται η συμπλήρωσης ορισμένων στοιχείων  της εταιρίας ή του εργοδότη που την καταχωρεί.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχεται μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι τα ακόλουθα :

 • εταιρική επωνυμία ή όνομα και επώνυμο εργοδότη
 • επαγγελματικό τηλέφωνο
 • λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας ή του εργοδότη.
 • τίτλος εργασίας.

8. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.hcis.gr στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία και συγκεκριμένα για τους κατωτέρω λόγους:

 • εύρεση ανθρώπινου δυναμικού και σύνδεση των ενδιαφερομένων με την εργασία.
 • τη διαχείριση των σχέσεων πελατών με υποψήφιου εργαζόμενους.
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies , για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, ειδοποιήσεων σχετικά με διαθέσιμες θέσεις και άλλες επικοινωνίες.
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο για σκοπούς επικοινωνίας και για τη διαχείριση συμμετοχών σε ειδικές εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα, προσφορές, έρευνες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς.
 • την απάντηση σε ερωτήσεις επισκεπτών του ιστότοπου.
 • τη λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών της επιχείρησης μας.
 • την προστασία, τον εντοπισμό, την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.
 • τη συμμόρφωση και επιβολή των εφαρμοστέων νομικών επιταγών, των σχετικών προτύπων της αγοράς, των συμβατικών υποχρεώσεων και των πολιτικών μας.

9. Νομικό υπόβαθρο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων:

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:

 • μετά από συγκατάθεση σας,
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το νόμο,
 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της εταιρίας,
 • για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.

10. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχεται:

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται , για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο και πάντοτε με βάση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα αυτά.

Το χρονικό διάστημα αυτό καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την ανάγκη αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που έχουμε δεσμευτεί έναντι των χρηστών.

Ειδικά ως προς την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την λήξη της επικοινωνίας αυτής. Επίσης δύναστε να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία με σας.

11. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε:

Η εταιρία HCIS (Human Capital International Solutions) δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, εκτός από περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) εάν είστε υποψήφιος για εργασία, με πελάτες που μπορεί να έχουν διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους υποψηφίους για εργασία και (ii) με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως συμβούλους απασχόλησης ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες  για την εύρεση εργασίας.

Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (i) εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία. (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

12. Μεταφορά δεδομένων:

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες. Όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα αυτά όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Οι χώρες στις οποίες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μπορεί να είναι:

 • Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης)
 • Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χώρες Μέσης Ανατολής και Νοτιοανατολικής Ασίας)

13. Ασφάλεια των πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Tο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

14. Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής, για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της εταιρίας μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας η www.hcis.gr δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@hcis.gr

Η HCIS (Human Capital International Solutions) θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η εταιρία δεσμεύεται  να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η HCIS (Human Capital International Solutions) διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr).

15. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της www.hcis.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hcis.gr ή στα τηλ: 2413024082 κ: 6998067273.

16. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η HCIS (Human Capital International Solutions) διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του ιστότοπου  μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, η εταιρία δεν θα ενημερώνει με κάποια ειδική ενέργεια ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Πολιτική Cookies

Η εταιρία μας θεωρεί σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.hcis.gr , τη σωστή περιήγησή σας, την εύκολη σύνδεσή σας και την ομαλή μετακίνησή σας στις επιμέρους σελίδες του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

  Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.