Συμβουλευτική Γυναικών και Αγορά Εργασίας

Συμβουλευτική Γυναικών και Αγορά Εργασίας

Συμβουλευτική Γυναικών και Αγορά Εργασίας 1200 800 HCIS

Οι ραγδαίες κοινωνικό-οικονομικές και υγειονομικές εξελίξεις επηρεάζουν μέγιστα την αγορά εργασίας αλλά και την οικογενειακή και προσωπική ζωή των ατόμων.  Από τις υφιστάμενες αλλαγές γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών επιλογών αλλά και της διαχείρισης του ανέργου μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα η αποσταθεροποίηση και η ρευστότητα στην αγορά εργασίας, η κρίση αξιών των ατόμων, η σύγχυση των ρόλων τους και η αγωνία τους για προσαρμοστικότητα στις αλλαγές ωθούν τα άτομα να αναζητούν πιο ουσιαστικά τα ζητήματα σταδιοδρομίας καθώς φαίνεται να είναι πλήρη συνυφασμένα με τα προσωπικά ζητήματα. 

Η ικανότητα της ενδοσκόπησης «τι γνωρίζω, ποιος είμαι» αλλά και «τι μπορεί η δουλειά να κάνει για μένα»  μετατοπίζουν τα επαγγελματικά ζητήματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου καθορίζονται οι προτεραιότητές και οι συνθήκες της ζωής καθ όλη τη διάρκεια του βίου. Και ενώ οι πολύπλοκες συνθήκες στην αγορά εργασίας επηρεάζουν όλο τον εν δυνάμει εργασιακό πληθυσμό, έρευνες αναφέρουν  πως επηρεάζουν με ακόμα πιο δυσμενή τρόπο τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια για πρόσβαση στην αγορά εργασίας  λόγω φύλου.

Η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μικρότερη συγκριτικά με εκείνη των ανδρών, η ανεργία να διαρκεί μεγαλύτερα διαστήματα, το μισθολογικό χάσμα να διαφοροποιείται ανάμεσα στα δυο φύλα, τα επαγγέλματα να διαχωρίζονται ακόμα σε ανδρικά και γυναικεία με αποτέλεσμα την δημιουργία υψηλής ανεργίας λόγο του οριζόντιου επαγγελματικού διαχωρισμού. Παράλληλα, η ανισότητα στην κατανομή των υποχρεώσεων μεταξύ των δυο φύλων, η απουσία μέτρων για την συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ο συμβιβασμός των επαγγελματικών στόχων, οι κοινωνικά αποδιδόμενοι έμφυλοι στερεοτυπικοί ρόλοι, η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, οι έμφυλες προκαταλήψεις στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και τα κοινωνικό-πολιτισμικά έμφυλα στερεότυπα για τις δεξιότητες ανδρών και γυναικών αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τις επαγγελματικές επιλογές αλλά και την πρόσβαση και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπό αυτήν την έννοια οι προεκτάσεις τείνουν να γίνονται και ατομικές καθώς βιώνονται ως εσωτερικευμένες πεποιθήσεις που δύναται να αναστέλλουν την δράση των γυναικών και να οδηγούν σε στασιμότητα.  Τα εσωτερικά δίπολα (καριέρα ή οικογένεια), τα εσωτερικά μηνύματα (είναι κακό να διεκδικείς, να μιλάς με παρρησία), οι μειωμένες προσδοκίες για την επιτυχία κ.ο.κ. συχνά υποτιμούνται και σπανίως συζητιούνται.

Οι δυσκολίες όπως διαφαίνεται είναι αρκετές και η Συμβουλευτική Γυναικών θεωρείται αναγκαία  για την ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς έρχεται να διαχειριστεί όλα τα εμπόδια κατανοώντας τους περιορισμούς, αποτιμώντας και αναδεικνύοντας τις δεξιότητες και τα προσόντα, εξερευνώντας τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους και τις προσδοκίες μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και αποδοχής για την κινητοποίηση και την αυτονόμηση των γυναικών ώστε οι όποιες αλλαγές να γίνονται ένα δυναμικό εργαλείο.

Πολιτική Cookies

Η εταιρία μας θεωρεί σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για ποιους λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.hcis.gr , τη σωστή περιήγησή σας, την εύκολη σύνδεσή σας και την ομαλή μετακίνησή σας στις επιμέρους σελίδες του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

  Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.